Prezentace inovací zařízení pro mokré tryskání firmy Vapormatt 2022:

V listopadu 2022 proběhla další prezentace inovací tryskacích zařízení Vapormatt, a to tentokrát formou videokonference, které se zúčastnila většina firemních zástupců firmy Vapormatt. Firma Vapormatt v posledních 3 letech pracovala na těchto inovacích velmi intenzivně a výsledkem toho jsou plně modernizované pískovačky pro ruční tryskání typu Vapormate, Puma a Cougar, jakož i tryskače pro automatické tryskání typu Puma + a Cougar +. Těmito inovacemi firma Vapormatt zkompletovala svůj velice široký program plně modernizovaných zařízení pro mokré pískování jak ruční, tak automatické.

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV v Brně 2020:

V říjnu 2020 budeme vystavovat na Mezinárodním strojírenským veletrhu MSV v Brně. Na našem stánku vystavíme ruční zařízení firmy Vapormatt pro mokré tryskání Puma, které bude plně funkční a zájemci si mohou přinést své vzorky, které na místě otryskáme. Zároveň bude předváděna malá ultrazvuková čistička FinnSonic s ekologickým odrezovacím přípravkem Derust od firmy DST Chemicals. Tento přípravek je vysoce zajímavý tím, že má vysokou odrezovací schopnost a přitom neobsahuje žádné kyseliny. I tato odmašťovací lázeň bude na stánku v provozu a zájemci si mohou přinést své malé vzorky a na místě provést odrezování.

Zároveň budeme prezentovat kompletní inovované výrobní programy námi zastupovaných firem Vapormatt (zařízení pro mokré tryskání) – www.vapormatt.com, FinnSonic (ultrazvuková čisticí zařízení) – www.finnsonic.com, AquaClean (odmaštovací zařízení) – www.aquaclean.fi, Dr. M. Kampschulte – DMK (galvanotechnické chemikálie) – www.dmk-galvano.com a DST Chemicals (odmašťovací a odrezovací přípravky) – www.dstchemicals.com.

Pozn.: Vzhledem k epidemii COVID-19 byl veletrh 2020 zrušen, z důvodu čehož jsme svou účast přesunuli na rok 2022.

Prezentace zařízení pro mokré tryskání u firmy Vapormatt 2019:

V lednu 2019 jsme se zúčastnili prezentace inovovaného výrobního programu firmy Vapormatt, která byla realizována pro firemní zástupce a aktuální zájemce z celého světa. Prezentaci jednotlivých ručních a automatických zařízení včetně jejich aplikačních příkladů a výhod provedli odborníci firmy v přednáškovém sále nového výrobního areálu v Bridgwateru. Ve výrobní hale nám byly představeny všechny typy ručních zařízení pro mokré pískování (tryskací kabiny, tryskací boxy, pískovací kabiny a pískovací boxy) a hlavně pak zcela nový typ robotizovaného zařízení pro čištění a úpravu hran rotačních nástrojů typu Oncilla, viz https://www.vapormatt.com/…atic/oncilla.

Jedná se o úplně nový typ zařízení, jehož první představení se konalo na světové výstavě v Chicagu 2018. Do tohoto zařízení se ručně zakládá paletka s nástroji a robot si je pak jednotlivě uchopí za dřík, vyzdvihne nad paletu, převeze nad tryskací komoru, obrátí o 180 ° a pracovní část nástroje ponoří do ní. Po otryskání pak nástroj z komory vyzdvihne a dle typu zařízení ho opláchne, umyje nebo zaveze do další tryskací komory. Na závěr robot nástroj obrátí vrátí ho zpět do palety. Oncilla má několik typů, a to pro různé požadavky na opracování a konečný finiš nástrojů.

Ve výrobním závodě v Plymouthu pak byla představena velká plně automatická tryskací linka na otryskávání břitových destiček typu Tiger, viz https://www.vapormatt.com/…omatic/tiger. Jeden tento tryskací stroj určený do Švédska byl již téměř dokončena, a to částečně bez kapotáže, takže jsme si ji mohli detailně prohlédnout i uvnitř. Další dvě tryskací linky určené do USA byly rozpracované ve vedlejší části haly. Obdobná tryskací linka se uvažuje pro firmu v České republice, kde jsou již obdobné dvě linky v provozu.

Odborný seminář „Technologie čištění a předúprav povrchu“ v Čejkovicích 2018:

Tento seminář byl zaměřen výlučně na čištění a předúpravu povrchů. Představili jsme zde přednášku anglické firmy Vapormatt o její technologii a zařízeních na mokré tryskání směsí vody a abraziva, což je velmi moderní technologie, která se však v našem strojírenství ještě moc nerozšířila, viz www.vapormatt.com. V posledních letech se ale i u nás v řadě technických oborech jako jsou letecký průmysl, automobilový průmysl, výroba nástrojů atd. výrazně zvyšuje tlak na kvalitu a životnost jednotlivých dílů a výrobků, a to s sebou přináší zájem i o tuto technologii – viz přednáška Ryana Ashwortha a Ing. Petra Pence, kterou je možno nalézt na str. 4 – 7 online časopisu Povrcháři, 3. číslo 2018, viz http://www.nvtr.cz/…ovrchari.pdf.

Představili jsme zde také nejnovější řadu plně digitalizovaných ultrazvukových čisticích zařízení firmy FinnSonic Versa Genius, viz www.finnsonic.com. Tak, jako již dříve na veletrhu v Brně a na semináři na Myslivně, zde byla v provozu ultrazvuková pračka FinnSonic, jež obsahovala vysoce zajímavou odrezovací lázeň Derust, která neobsahuje žádnou kyselinu a přitom rychle a kvalitně odrezuje, viz www.dstchemicals.com.

14. Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav“ v Brně 2017:

Tohoto semináře na Myslivně v Brně jsme se zúčastnili aktivně jako vystavovatelé. Představili jsme zde zajímavou technologii ekologického odrezování Derust od firmy DST Chemicals, a to včetně jejího praktického předvádění na zrezivělých dílech. Tato lázeň má vysokou odrezovací schopnost a přitom neobsahuje žádné kyseliny, viz www.dstchemicals.com.

Zároveň jsme v diskusi informovali odbornou veřejnost o nejnovějších typech ultrazvukových čisticích zařízeních firmy FinnSonic, viz www.finnsonic.com, a o technologii předúpravy mokrým tryskáním směsí vody a abraziva od firmy Vapormatt, viz www.vapormatt.com.

Také jsme představili průmyslové myčky a průmyslové pračky jednotlivých typů AquaClean, viz www.aquaclean.fi, hlavně komorových, které firma vyrábí v různých velkostech, a to od menších až po komorové myčky pro velkorozměrné díly jako jsou např. železniční dvojkolí nebo podvozky lokomotiv.

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV v Brně 2016:

Stejně jako v minulých letech jsme i letos vystavovali na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV v Brně. Letos jsme představovali nová plně digitalizovaná ultrazvuková odmašťovací zařízení firmy FinnSonic, která zajišťují rovnoměrnou a stabilní kvalitu čištění dílů, viz www.finnsonic.com.

Na stánku jsme pak vystavovali zařízení pro mokré tryskání Vapormatt, které bylo po celou dobu veletrhu v provozu. Tato účinná, šetrná a ekologická technologie u nás není moc známa a vzbudila na veletrhu značný zájem technické veřejnosti.

Podrobnosti naleznete v článku z Technického týdeníku č. 23, viz http://nvtr.cz/…apormatt.pdf. Pro bližší informace máme k dispozici rozsáhlý prospektový materiál, neboť firma Vapormatt vyrábí tryskače celé řady různých typů, tj. jak malé ruční tryskací boxy a pískovací boxy, tak velké automatizovatelné tryskací kabiny a pískovací kabiny, tak i plně automatické tryskací linky, viz www.vapormatt.com. Pro konkrétní zájemce můžeme též zajistit otryskání vzorků, případně shlédnutí této technologie u českého provozovatele v praxi.

Prezentace nových typů ultrazvukových čisticích zařízení u firmy FinnSonic 2015:

V květnu 2015 jsme se zúčastnili prezentace firmy FinnSonic, kde byla kromě jiného představena nová řada zařízení pro ultrazvukové čištění.

Firma FinnSonic představila ve výstavním areálu finského Tampere třetí generaci ultrazvukových zařízení z oblíbené řady Versa. Pro tento nový typ s názvem Versa Genius je specifická nová velmi robustní konstrukce podstatně zkracující délku linky a zároveň vysoce účinná digitalizovaná technologie ultrazvuku. Nový generátor je plně digitalizovaný, což umožnilo jeho pokročilou diagnostickou funkci s kontrolou výkonu. Průběžně měří zatížení ve vaně a automaticky nastavuje frekvenci a maximální výkon ultrazvuku.

Zajímavou možností pro precizní ultrazvukové čištění složitých dílů s kanálky a dutými prostory je jedinečná technologie SonicJet, která v jedné vaně kombinuje ultrazvuk a tlakové proudění, jež se dle potřeby a nastavení pravidelně střídají. Suška je v základní verzi horkovzdušná, ale k dispozici je i vakuová.

Ultrazvuková zařízení Versa Genius se dodávají buď jako jednotlivé vany, nebo jako ručně obsluhované ultrazvukové myčky s možností pneumatického manipulačního zařízení pro přenos košů až po plně automatické ultrazvukové linky. Velikost van jsou 50 l, 90 l a 140 l, podrobnější informace viz www.finnsonic.com nebo u IPP PRAHA.

Této prezentace, kde byla i vystavena kompletní funkční ultrazvuková čistička tohoto nového typu, se zúčastnili zástupci firmy FinnSonic a aktuální zájemci o ultrazvukovou linku pro precizní čištění. Účastníci prezentace byli prakticky z celého světa – od Evropy přes USA, Jižní Afriku až po Japonsko a Čínu, neboť firma FinnSonic je aktivní a vysoce renomovaná po celém světě.

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV v Brně 2014:

Ve dnech 29. září – 3. října 2014 jsme se se zůčastnili MSV v Brně.

Na stánku byla vystavena kompletní malá plně automatická galvanická linka, ručně obsluhovaná ultrazvuková linka s pneumatickým zdvihem koše a malá ultrazvuková pračka s roztokem firmy DST Chemicals pro ekologické odrezování. Jedná se o vysoce zajímavou odmašťovací lázeň, která není na bázi kyselin a přitom má vysokou odrezovací účinnost. Případní zájemci si mohli na svých vzorcích účinnost této odmašťovací chemikálie na místě vyzkoušet.

Zároveň byli na stánku přítomni naši technici, kteří Vás rádi seznámili s moderními produkty námi zastupovaných firem prodiskutovali konkrétní případy z našeho oboru povrchových úprav.

Veletrh For Industry v Praze Letňanech 2014:

Ve dnech 15. – 17. dubna 2014 jsme vystavovali na veletrhu For Industry v Letňanech. Letos byla naše expozice jen malá, neboť se větších expozicí zúčastňujeme každý druhý rok, když je část veletrhu vyhrazena přímo povrchovým úpravám. I přes malou expozici jsme získali celou řadu zajímavých kontaktů.

Na tomto veletrhu jsme představili novou řadu odmašťovacích a odrezovacích chemikálií z Dánska, které pracují mnohdy již od 30 °C a přinášejí tím svým provozovatelům významnou úsporu energie. Jsou zároveň velmi ekologické a vyznačují se tím, že jsou neemulgační, tzn. že olej se může z lázně odlučovat odlučovačem, čímž se výrazně prodlouží životnost lázně.

Aktiv galvanizérů v Jihlavě 2014:

Ve dnech 4. – 5. února 2014 jsme se aktivně zúčastnili tradičního 47. Aktivu galvanizérů v Jihlavě, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků z celé republiky. Ing. Penc zde přednesl přednášku na téma „Nové technologie a zařízení dodávané IPP Praha“. Přednáška měla značný ohlas a v návaznosti na ni jsme projednávali celou řadu konkrétních dotazů.