Inovativní a vysoce účinné chemikálie pro ultrazvukové čištění, průmyslové odmašťování a odrezování kovových výrobků vyvíjí a vyrábí námi v ČR a SR zastoupená firma DST Chemicals, Dánsko. Tyto technologie se vyznačují tím, že pracují mnohdy již od 30 °C a přitom vykazují nebývale vysokou odmašťovací účinnost.

Díky nízké teplotě aplikace podstatně šetří zákazníkovi náklady na energii a vodu. Tyto odmašťovací chemikálie jsou čistě deemulgační, tzn. že se z lázně snadno odlučují oleje a mastnoty, které vyplavou na povrch a následně se odlučovačem oleje z lázně odstraní. Tímto dochází k výraznému prodloužení životnosti lázně a ke snížení nákladů na likvidaci odpadních vod. Nízká teplota procesu přispívá též ke zlepšení pracovního prostředí tím, že se minimalizuje odpar a tvorba emisí CO₂. Odmašťovací chemie DST je z většiny biologicky odbouratelná, tzn. velice ekologická.

Jedním velmi výrazným produktem DST jsou odrezovací chemikálie z řady DERUST, které představují převratnou technologii v tomto oboru, neboť jsou vysoce účinné a přitom nikoliv na bázi kyselin. DERUST je plně ekologický produkt 100 % biologicky odbouratelný. Tato odmašťovací lázeň představuje výrazný příspěvek firmy DST k ekologii povrchových předúprav.

Zásadní firemní politikou DST je být v úzkém kontaktu se zákazníky, a proto technici důsledně pečují o své zákazníky svojí osobní přítomností při konzultacích a následných zkouškách odmašťování, které jsou pro zákazníka zdarma.

Přehledový prospekt firmy DST: http://nvtr.cz/…prospekt.pdf

Prezentace produktů DERUST/3: http://nvtr.cz/…products.pdf

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 

Rozsáhlé reference v ČR a na celém světě, dostupné na vyžádání.