IPP – Chemikálie pro odmašťování, odrezování, pasivaci a galvanotechniku

facilites

Průmyslová odmašťovací zařízení, komorové pračky a myčky, tunelové pračky a myčky

Chemikálie pro galvanické pokovování vyvíjí a vyrábí námi v ČR a SR zastoupená firma Dr. M. Kampschulte – DMK, Německo. Jedná se o jednu z předních evropských firem ve svém oboru a ve svém programu má téměř všechny technologie pro galvanické pokovování, a to od předúpravy jako je odmašťování chemické a elektrolytické, moření, aktivace povrchu až po galvanické zinkování alkalické i slabě kyselé včetně slitinových zinků, mědění, niklování (lesklé, matné i bezproudové), chromování (bílé, černé i tvrdé), chromátování, cínování, elektrolytické leštění atd.

Firma DMK vyrábí též různé druhy pasivace včetně technologie Eloc 6, což je pasivace bez obsahu šestimocného chromu, která spolu s galvanicky vyloučeným zinkem vytváří vysoce korozně odolné transparentní, modré (tenkovrstvé) a zelenofialové (tlustovrstvé) vrstvy, které akceptuje automobilový průmysl. Velkou výhodou této tlustovrstvé pasivace je, že pracuje za teploty okolí (18 – 25 °C), což přináší provozovateli vysoké úspory energie oproti běžným tlustovrstvým pasivacím. Zároveň je možno hotové výrobky temperovat až do 190 °C aniž by se konverzní vrstva zničila.

Galvanické technologie DMK kladou důraz na korozní odolnost technických povlaků (např. ZnCo, ZnFe, ZnNi) a na vzhled a hloubkovou účinnost dekorativních povlaků.

Firma DMK má ve svém portfoliu též nejmodernější technologie pro dokončovací operace jako pasivaci, zapečeťování atd. včetně nanotechnologií.

Pro bližší informace jsme Vám kdykoliv k dispozici (viz telefon a e-mail výše).

 

 

 

 

Inovativní a vysoce účinné chemikálie pro odmašťování, čištění a odrezování kovových výrobků vyvíjí a vyrábí námi v ČR a SR zastoupená firma DST Chemicals, Dánsko. Tyto technologie se vyznačují tím, že pracují mnohdy již od 30 °C a přitom vykazují nebývale vysokou odmašťovací účinnost.

Díky nízké teplotě aplikace podstatně šetří zákazníkovi náklady na energii a vodu. Tyto lázně jsou čistě deemulgační, tzn. že se z lázně snadno odlučují oleje a mastnoty, které vyplavou na povrch a následně se odlučovačem oleje z lázně odstraní. Tímto dochází k výraznému prodloužení životnosti lázně a ke snížení nákladů na likvidaci odpadních vod. Nízká teplota procesu přispívá též ke zlepšení pracovního prostředí tím, že se minimalizuje odpar a tvorba emisí CO₂. Většina odmašťovacích lázní DST je biologicky odbouratelná, tzn. velice ekologická.

Jedním velmi výrazným produktem DST jsou odrezovací chemikálie z řady DERUST, které představují převratnou technologii v tomto oboru, neboť jsou vysoce účinné a přitom ne na bázi kyselin. DERUST je plně ekologický produkt 100 % biologicky odbouratelný. Tato lázeň představuje výrazný příspěvek firmy DST k ekologii povrchových předúprav.

Zásadní firemní politikou DST je být v úzkém kontaktu se zákazníky, a proto technici důsledně pečují o své zákazníky svojí osobní přítomností při konzultacích a následných zkouškách odmašťování, které jsou pro zákazníka zdarma.

Přehledový prospekt firmy DST: http://nvtr.cz/…prospekt.pdf

Prezentace produktů DERUST/3: http://nvtr.cz/…products.pdf

Pro bližší informace jsme Vám kdykoliv k dispozici (viz telefon a e-mail výše).

Rozsáhlé reference v ČR a na celém světě, dostupné na vyžádání.

Novinky firmy DMK

Firma DMK vyvinula pro zákazníky, kteří nutně potřebují žlutou pasivaci a nechtějí mít ve své firmě technologii, která obsahuje šestimocný chrom, novou žlutou pasivaci bez šestimocného chromu Helios 2.0. Tato pasivace má pěknou žlutou lehce irizující barvu, která připomíná původní chromát a má i dobrou korozní odolnost. Pro vážné zájemce by bylo možno případně zajistit vzorek, tj. pozinkovaný a pasivovaný díl, nebo aplikovat tuto pasivaci na zaslaný menší díl.